DHSG
06.06.2015Ι ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

dhsg logoneu

 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ -

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΣ

Με πρόσφατη σημαντική αλλαγή στη νομοθεσία εκμισθώσεων ακινήτων, επιτρέπεται πλέον στους ιδιοκτήτες κατοικιών, η εκμίσθωση τους και για χρήση από επισκέπτες της χώρας μας. Μέχρι πρότινος η κατώτερη επιτρεπτή διάρκεια μιάς βραχυχρόνιας μίσθωσης κατοικίας ήταν τρίμηνη (όσο δηλαδή μιά ολόκληρη καλοκαιρινή περίοδος). Ηδη σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 η οποία τροποποιήθηκε με την περ. 2 της υποπαραγράφου ΙΔ1 του ν. 4254/2014 "Ακίνητο που εκμισθώνεται για προσωρινή διαμονή του μισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών θεωρείται τουριστικό κατάλυμα". Από την παραπάνω διατύπωση του νόμου προκύπτει ότι μίσθωση ακινήτου για προσωρινή διαμονή διάρκειας άνω του ενός μήνα ΔΕΝ θεωρείται μίσθωση τουριστικού καταλύματος και κατά συνέπεια αποτελεί αστική μίσθωση, δευτερεύουσας (παραθεριστικής) κατοικίας. Η νέα νομοθεσία, η οποία ενδιαφέρει ιδιαίτερα ιδιοκτήτες κατοικιών που βρίσκονται σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, πέραν από τις υπάρχουσες, προβλέπει δύο ειδών νέες μισθώσεις:

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ. Είναι πλέον δυνατή η μίσθωση οποιουδήποτε είδους κατοικίας ή διαμερίσματος σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μήνα προς οποιονδήποτε τρίτο, Ελληνα ή αλλοδαπό, για την προσωρινή διαμονή του ή για παραθεριστικούς σκοπούς.  Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης το ακινήτου δεν χρειάζεται να εξασφαλίσει το ειδικό σήμα του ΕΟΤ που απαιτείται στην περίπτωση επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων και ενοικιαζομένων δωματίων, ούτε να κάνει έναρξη επαγγέλματος στην εφορία ως επαγγελματίας που ασχολείται με τον τουρισμό. Εχει όμως υποχρέωση να δηλώσει την μισθωτική συμφωνία στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης της ΓΓΠΣ (taxisnet) όπως συμβαίνει σε κάθε άλλη περίπτωση μίσθωσης κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, με τα πλήρη στοιχεία και το ΑΦΜ του μισθωτή. Αν όμως ο μισθωτής είναι αλλοδαπός και μισθώσει το ακίνητο έως το πολύ τρείς μήνες μέσα στο ίδιο έτος, δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης και αναγραφής του ΑΦΜ του μισθωτή, παρά μόνον του αριθμού διαβατηρίου του, της διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας του και της χώρας προέλευσής του.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ. Νέα ειδική κατηγορία τουριστικών καταλυμάτων αποτελούν οι "τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις". Ως τέτοιες ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013 όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν. 4254/2014 "οι μονοκατοικίες εμβαδού τουλάχιστον 80 τ.μ. οι οποίες έχουν ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση, παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου/γηπέδου και κτίσματος, αποτελούν δε μη κύρια ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, χωρίς παροχή υπηρεσιών". Οι ιδιοκτήτες τέτοιων ακινήτων έχουν δικαίωμα -εκτός της δυνατότητάς εκμίσθωσής τους για χρονικό διάστημα άνω του ενός μήνα, σύμφωνα με τα παραπάνω- να παραχωρούν τη χρήση τους ως τουριστικό κατάλυμα και με την ημέρα ή με την εβδομάδα, υπό την προϋπόθεση λήψης του ειδικού σήματος του ΕΟΤ, η διαδικασία λήψης του οποίου ρυθμίζεται στο αρ. 3 του ν. 2160/1993 όπως έχει τροποποιηθεί.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :

Α. Οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν κατάλληλες κατοικίες σε παραθεριστικά-τουριστικά μέρη και επιθυμούν να τις εκμισθώσουν ως τουριστικά καταλύματα, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί: * στην επιλογή του προσώπου του κάθε μισθωτή, * στη σύνταξη έγγραφου ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης και * στην προείσπραξη ολόκληρου του συμφωνημένου μισθώματος, καθόσον, επειδή πρόκειται για αστική μίσθωση, ο εκμισθωτής δεν μπορεί να κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων της ξενοδοχειακής νομοθεσίας περί άμεσης αποβολής των χρηστών του καταλύματος όταν αυτοί  ή δεν καταβάλλουν εμπροθέσμως και προσηκόντως το συμφωνημένο μίσθωμα, ή δεν τηρούν τους όρους της συμφωνίας, και συνεπώς η τυχόν άρνηση πληρωμής μισθώματος ή κακή χρήση του ακινήτου θα κριθούν από τα πολιτικά Δικαστήρια, κατά τις συνήθεις διαδικασίες και με σημαντικότατες καθυστερήσεις...

Β. Κάθε ιδιοκτήτης που προτίθεται να εκμισθώσει το ακίνητό του με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους, θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι συνήθως μέσα στο τίμημα (ενοίκιο) των παραπάνω μισθώσεων συμπεριλαμβάνεται εκ των πραγμάτων και το κόστος της κατανάλωσης ρεύματος, νερού, δημοτικών κλπ. τελών και τυχόν κοινοχρήστων. Θα πρέπει συνεπώς να αυτοπροστατευτεί από τυχόν αλόγιστη υπερκατανάλωσή τους, με μιά σειρά πρακτικών μέτρων όπως τα εξής:

1. Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για παροχή ζεστού νερού.

2. Εγκατάσταση κλιματιστικών με σύστημα inverter και αυτόματη διακοπή λειτουργίας τους με ανοικτό παράθυρο.

3. Εγκατάσταση συστήματος υποδοχής κάρτας-μπρελόκ με τα κλειδιά εισόδου, το οποίο κλείνει από τον πίνακα όλες τις παροχές ρεύματος εκτός από το ψυγείο, όταν ο επισκέπτης εξέρχεται από την κατοικία.

4. Εγκατάσταση νέου τύπου μετρητών ΔΕΗ (smart meters) που δείχνουν σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση μέσω διαδικτύου, κάτι εύκολα ελέγξιμο αλλά και κατανοητό από τους επισκέπτες.